PRODUCTS AND SERVICES

ประตูไฮสปีดความเร็วสูง

ประตูไฮสปีดความเร็วสูง (High Speed Doors) เป็นประตูเปิดและปิด แบบอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง 0.5-1.5 m/s เหมาะกับหน้างานที่มีการเข้าออกประตูบ่อยๆ โดยเน้นการควบคุมอุณหภูมิ และยังป้องกันแมลง กันฝุ่นละอองได้ดีเยี่ยม

ประตูห้องเย็น

ประตูห้องเย็น (Cod storage doors) เป็นประตูที่สามารถใช้กับอุณหภูมิห้องเย็น ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง และยังรองรับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ประตูห้องเย็นมีให้เลือกมากมายหลายประเภท ตามการใช้งาน

ประตูสไลด์เลื่อนขึ้นด้านบน

ประตูสไลด์เลื่อนขึ้นด้านบน (Overhead Sectional Door) เป็นประตูที่สามารถสไลด์เก็บขึ้นด้านบน เหมาะกับพื้นเพดานที่จำกัด ช่วยควบคุมอุณภูมิภายนอกและในได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะห้องเย็น หน้าลานโหลดสินค้า

อุโมงค์โหลดสินค้าคลุมท้ายรถ

อุโมงค์โหลดสินค้าคลุมท้ายรถ (Loading Dock Shelter) สามารถช่วยซีลพื้นที่ตามข่องประตูในขณะที่ขนถ่ายสินค้า เพื่อป้องกันฝุ่นหรือป้องกันความเย็นรั่วไหล ในขณะทำการขนถ่ายสินค้า ระหว่างหน้างานโหลดกับรถบรรทุก

สะพานปรับระดับโหลดสินค้า

สะพานปรับระดับโหลดสินค้า (Loading Dock Leveler) ออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นสะพานต่อเชื่อมระหว่างคลังสินค้าและรถบรรทุก สามารถปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะการเข้าออกขณะขนถ่ายสินค้า สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง

พัดลมยักษ์ขนาดใหญ่

พัดลมยักษ์ขนาดใหญ่ (HSLV Fan) เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างพลังลมมหาศาลให้กับโรงงาน อาคาร และสถานที่ต่างๆ ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และประหยัดพลังงานได้อย้างมีประสิทธิภาพ